wyniki histopatolgii jasna!!! komórka

4 lata temu
Witam wszystkich wiosennie :) U mnie jasnokomórkowy NG2. Wynik PT1b Nx R1 .Operacja oszczędzająca. Jak widać jednak nie udało się pozbyć intruza .Jak wyglądają Wasze wyniki histopatologii? Czy jeśli coś jeszcze zostało to można przeprowadzać kolejne zabiegi dalszej resekcji?
2 odpowiedzi:
  • 4 lata temu
    Jest możliwość resekcji lub włączenia chemioterapii.
  • Cechą R w histopatologia oznacza margines hirurgiczny. R1 oznacza, że makroskopowo(czyli naocznie) margines jest czysty, mikroskopowo komórki raka obecne w marginesie(pod mikroskopem). Dzieje się tak często przy operacjach oszczędnych, chirurg chce zostawić najwięcej nerki, a tnie na oko. Nie ma jasnych badań stwierdzających, że dodatnie marginesy wpływają negatywnie na rokowanie, cięcie odbywa się nożem elektrochirurgicznym, który koaguluje tkanki w pobliżu cięcia. Czasem lekarze dokonują docięcia. Tutaj jest, że to nie ma takiego znaczenia.

    NSS – operacje oszczędzające nerkę - urologa Polska 

    Problemem dodatnich marginesów po częściowych nefrektomiach zajęły się zespoły z Mayo Clinic i MSKCC [3]. Przeanalizowano 1390 zabiegów NSS. Dodatni margines stwierdzono w 5,5% zoperowanych guzów, znamiennie częściej w przypadku mniejszych guzów i operacji jedynej nerki. W dziesięcioletniej obserwacji obecność dodatniego marginesu chirurgicznego nie wiązała się z ryzykiem miejscowej wznowy lub choroby przerzutowej.

    Badanie grupy pięciu pacjentów z pozytywnym brzegiem chirurgicznym po częściowych nefrektomiach wykazało, że wystąpienie dodatniego brzegu wiązało się z zabiegiem wykonywanym bez zaciśnięcia szypuły (mniej dokładne preparowanie?). W okresie ponaddwuletniej obserwacji (średnio: 56 mies.) nie stwierdzono wznowy w tej grupie pacjentów. Na tej podstawie autorzy proponują obserwację jako postępowanie w przypadku dodatniego marginesu chirurgicznego [4]. Wznowy nie stwierdzono także w innym badaniu, w obserwacji siedmiu pacjentów z dodatnim brzegiem chirurgicznym [5]. Leczenie wznów po NSS najczęściej pojawia się jako opisy pojedynczych przypadków. Analizując dwadzieścia dwa powtórne NSS stwierdzono, że skuteczność i powikłania są podobne jak przy pierwszym zabiegu [6]. Porównanie otwartej i laparoskopowej NSS wykonanej na jedynej nerce wykazało, iż o ile średni spadek funkcji nerki jest porównywalny w obu metodach, to częstość powikłań, długość ciepłego niedokrwienia i konieczność przejściowej lub stałej dializoterapii były większe wśród pacjentów operowanych metodą laparoskopową [7]. Prospektywna analiza 507 laparoskopowych NSS wykazała, że czynnikami ryzyka wystąpienia powikłań są: dłuższy czas ciepłego niedokrwienia, krwawienie śródoperacyjne oraz zabieg wykonany na jedynej nerce [8]. Podczas laparoskopowej nefrektomii trudne jest uzyskanie hipotermii. Większy spadek temperatury uzyskano metodą powierzchownego oziębiania lodem niż płukaniem miedniczki [9]. W odniesieniu do NSS I.S. Gill i M. Aron [10] stawiają pytania i odpowiadają, komentując prace zamieszczone w „Journal of Urology”:Zaloguj się lub Zarejestruj, żeby odpowiedzieć lub dodać nowy temat