Wyniki nowej analizy epidemiologicznej wskazują, że w latach 1998-2012 zaobserwowano na świecie wzrost zachorowalności na nowotwory złośliwe u osób w wieku 15-39 lat (wzrost dotyczył 23 z 41 analizowanych krajów). Do badania na temat zamian w zachorowalności na nowotwory złośliwe wśród młodzieży i młodych dorosłych włączono 1 846 588 przypadków zachorowań na nowotwory z 86 rejestrów nowotworowych.

Największy wzrost zachorowalności zaobserwowano w przypadku nowotworów tarczycy, jądra oraz trzech nowotworów złośliwych, dla których jednym z głównych czynników ryzyka zachorowania są nadwaga i otyłość: pierś, jelito grube i odbytnica, nerka. W przypadku nowotworów szyjki macicy, pomimo spadku zachorowalności w Indiach oraz wielu krajach Europy oraz obu Ameryk, wzrost zachorowalności wystąpił na Białorusi, w Chinach, Turcji i Wielkiej Brytanii. Nowotwory złośliwe płuca u młodzieży i młodych dorosłych charakteryzowały się spadkiem zachorowalności u mężczyzn w Chinach, Hiszpanii, Turcji, USA i innych krajach, przy wzroście zachorowalności u kobiet w Australii i Japonii.  W wielu krajach wykazano ponad 2% spadek zachorowalność na czerniaka złośliwego, w tym w Australii i USA, przy jednoczesnym wzroście zachorowalności w wielu krajach europejskich. 

Przeprowadzona analiza wskazuje na wzrost zachorowalności na nowotwory złośliwe u młodzieży i młodych dorosłych w skali świata, co wiąże się z koniecznością wprowadzenia działań prewencyjnych zmierzających do zatrzymania tego trendu. Działania prewencyjne powinny dotyczyć przede wszystkim wzrastającego odsetka młodych ludzi z nadwagą i otyłością, wprowadzenia powszechności szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), zaprzestania palenia papierosów oraz zabezpieczenia skóry przed ekspozycją na promieniowanie UV.

[artykuł przygotował Piotr Wojtyś w oparciu o: https://www.iarc.fr/news-events/international-trends-in-the-incidence-of-cancer-among-adolescents-and-young-adults/]