Wskaźnik masy ciała (BMI - Body Mass Index) oraz obwód talii to mierniki odpowiednio nadwagi oraz otyłości brzusznej, które to czynniki wpływają na poziom ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. Celem badania, którego wyniki opublikowane zostały na łamach The American Journal of Clinical Nutrition, było oszacowanie łącznego wpływu wartości BMI oraz obwodu talii na ryzyko zachorowania na nowotwory.

Analizę przeprowadzono w brytyjskiej populacji (UK Biobank) prawie 400 tys. osób (54.5% kobiety) w wieku 37-73 lata. Kategoria „nadwaga” obejmowała osoby z BMI ≥25 , natomiast do kategorii „otyłość brzuszna” włączono mężczyzn z obwodem talii ≥94 cm oraz kobiety z obwodem tali ≥80 cm. Ryzyko zachorowania i zgonu z powodu nowotworów złośliwych oszacowano dla 4 kategorii: normalna masa ciała i brak otyłości brzusznej, normalna masa ciała plus otyłość brzuszna, nadwaga bez otyłości brzusznej, nadwaga i otyłość brzuszna.

W porównaniu z mężczyznami z normalną masa ciała i normalnym obwodem talii, u mężczyzn z nadwagą i otyłością brzuszną zaobserwowano wzrost ryzyka zachorowania na 3 typy nowotworów złośliwych: 

  • nowotwory żołądka, wzrost ryzyka o 75%; 
  • nowotwory nerki, wzrost ryzyka o 45%; 
  • nowotwory jelita grubego i odbytnicy, wzrost ryzyka o 31%.

W grupie kobiet, przy podobnym porównaniu jak u mężczyzn, wzrost ryzyka zachorowania wykazano odpowiednio dla: 

  • nowotworów trzonu macicy, ponad dwukrotny; 
  • nowotworów nerki o 84%, 
  • nowotworów piersi o 24%; 
  • ogólnie dla wszystkich nowotworów o 7%. 

Jedynie w przypadku nowotworów trzonu macicy, nadwaga oraz otyłość brzuszna wiązały się z istotnym wzrostem ryzyka zgonu.