Masz prawo

listy artykułów w kategorii

Finanse i rak. Chorym na raka brakuje wiedzy na temat przysługującego im wsparcia.

Stawanie przed komisją lekarzy orzeczników ZUS jest dla osób po przebytej chorobie nowotworowej często upokarzającym i traumatycznym przeżyciem - wynika z badań „Choroba nowotworowa – doświadczenia pacjentów”. Chory...

0

„Obcesowo”, „rzeczowo”, „bez empatii” – tak opisują chorzy, sposób przekazania im przez lekarzy informacji o diagnozie nowotworowej.

Na etapie diagnozy nowotworu, lekarze rzadko cokolwiek tłumaczą. Unikają zaangażowania i często w krótkich słowach, bez emocji przekazują wieści, które wywracają do góry nogami życie chorych– wynika z badań „Choroba...

3

Prawa pacjenta

Prawo do świadczeń zdrowotnych (art. 6-8)Prawo do informacji (art. 9-12)Prawo do zgłaszania działań niepożądanych leków (art. 12a)Prawo do tajemnicy informacji z nim związanych (art. 13-14)Prawo do wyrażenia zgody n...

0

Wsparcie finansowe w czasie leczenia i rehabilitacji

Diagnoza choroby nowotworowej wiąże się nie tylko z długim i uciążliwym leczeniem, zmianą dotychczasowego trybu życia, ale często też z dodatkowymi wydatkami. Na szczęście można skorzystać z pomocy wielu instytucji,...

2

Siedem zasad postępowania przy rejestracji w placówce medycznej

DLA PACJENTA - 7 zasad postępowania przy rejestracji w placówce medycznej Do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpływają zgłoszenia dotyczące problemów przy rejestrowaniu się pacjentów w placówkach prowadzących działa...

0

Masz prawo do...

…jasnej procedury przy zapisach do kolejki. (REJESTRACJI)W wielu przypadkach nieuchronne jest, że na wizytę do specjalisty oczekujemy w długiej kolejce. Czasem oznacza to miesiące oczekiwania, czasem po prostu konie...

0