ogolna

listy artykułów dla tagu

Najnowsze artykuły:

Modyfikowalne czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory – masz na nie wpływ!

Niepalenie papierosów to najważniejszy krok w profilaktyce przeciwnowotworowej, ale raport American Cancer Society podkreśla istotność innych modyfikowalnych czynników, takich jak ograniczenie spożycia alkoholu, odp...

0

Czy dieta roślinna obniża ryzyko choroby niedokrwiennej serca?

Wyniki wcześniej przeprowadzonych badań epidemiologicznych wykazywały, że dieta składająca się w dużej mierze z owoców i warzyw może obniżać ryzyko niedokrwiennej choroby serca. Szczegółową analizę w tym zakresie (z...

0

Jakość diety a przeżywalność po diagnozie nowotworu jajnika

Czy jakość diety wpływa na prognozy odnośnie przeżywalności po diagnozie nowotworu jajnika? Odpowiedź na to pytanie była celem badania Ovarian Cancer Prognosis And Lifestyle (OPAL), którego wyniki opublikowane zosta...

0

Czy kawa wpływa na ryzyko nowotworów piersi?

Na łamach Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention opublikowane został wyniki dużego badania kohortowego, którego tematem była analiza wpływu spożycia kawy na ryzyko zachorowania na nowotwory piersi u kobiet p...

0

Czy osoby jedzące papryczki chili żyją dłużej?

Wstępne wyniki badania przedstawione w czasie American Heart Association's Scientific Sessions 2020 wskazują, że osoby, które jedzą papryczki chili mogą żyć dłużej oraz charakteryzują się niższym ryzykiem zgonu z po...

0

Postęp w onkologii – spada umieralność na nowotwory złośliwie

Umieralność na nowotwory złośliwe obniżyła się w ostatnich trzech dekadach w krajach wysokorozwiniętych w zawiązku z poprawą w zakresie prewencji, diagnostyki oraz procesu leczenia.  Ciągle jednak obserwuje się...

0

Europejski Kodeks Walki z Rakiem

12 sposobów  ograniczenia ryzyka  nowotworowego: Nie pal papierosów, nie używaj żadnej formy tytoniu. Zadbaj aby twój dom był wolny od dymu tytoniowego. Wspomagaj działania w miejscu pracy zmierzaj...

1

Nowotwory płuca u niepalących

Niepalenie papierosów to podstawowy element profilaktyki nowotworów złośliwych płuca, nie dający jednak gwarancji, że na ten nowotwór nie zachorujemy.  Każdego roku, w USA 20% zgonów z powodu nowotworów złośliw...

0

Spożycie alkoholu wiodącym czynnikiem ryzyka zachorowania na nowotwory

W 2016 roku konsumpcja alkoholu była jedną z głównych przyczyn rozwoju nowotworów złośliwych oraz jedną z głównych przyczyn zgonów z powodu nowotworów,  odpowiadając odpowiednio za 376 200 zgonów z powodu...

0

Czynniki hormonalne a ryzyko nowotworów układu moczowego

W krajach rozwiniętych, 95% przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe układu moczowego stanowią nowotwory złośliwe pęcherza moczowego.  Badania epidemiologiczne oraz badania przeprowadzone na zwierzętach wska...

0