Poradnik

listy artykułów w kategorii

Ekspozycja na bierne palenie jest istotnym czynnikiem ryzyka w wielu chorobach ...

Ekspozycja na bierne palenie jest istotnym czynnikiem ryzyka w wielu chorobach. W 2004 roku narażenie na bierne palenie spowodowało na świecie 603 000 zgonów (1% wszystkich zgonów). Głównymi przyczynami zgonów były...

0

Ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy pęcherza moczowego wzrasta u ...

Ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy pęcherza moczowego wzrasta u osób narażonych na bierne palenie. W porównaniu z osobami nie narażonymi na bierną ekspozycję na dym papierosowy, ryzyko u osób mieszkających z p...

0

Regularna aktywność fizyczna w długim okresie (10 lat i dłużej) wiąże się z ...

Regularna aktywność fizyczna w długim okresie (10 lat i dłużej) wiąże się z obniżeniem ryzyka zgonu z powodu nowotworu złośliwego jelita grubego. Nie wykazano związku pomiędzy poziomem aktywności fizycznej i ryzykie...

0

Badania nad ochronnym wpływem spożywania owoców i warzyw w nowotworach złośliwych trwają od 30 lat,

Badania nad ochronnym wpływem spożywania owoców i warzyw w nowotworach złośliwych trwają od 30 lat, ale żaden jednoznaczny związek nie został potwierdzony. Niewielki efekt ochronny obserwuje się dla nowotworów górne...

0

Nadmierne oglądanie telewizji wiąże się ze wzrostem ryzyka zgonu z powodu ...

Nadmierne oglądanie telewizji wiąże się ze wzrostem ryzyka zgonu z powodu chorób układu krążenia oraz z powodu wszystkich przyczyn ogółem. Wzrost czasu spędzanego przed telewizorem o jedną godzinę powoduje 4% wzrost...

0

Spożywanie mięsa, szczególnie czerwonego, zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy piersi u

Spożywanie mięsa, szczególnie czerwonego, zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy piersi u kobiet po menopauzie. Wzrost dziennego spożycia o 25g wiąże się ze wzrostem ryzyka o 9% dla wszystkich rodzajów mi...

0

U ludzi z nadwagą (BMI 25-29,9) lub otyłością (BMI >=30) ryzyko zgonu z powodu wszystkich przyczyn j

U ludzi z nadwagą (BMI 25-29,9) lub otyłością (BMI >=30) ryzyko zgonu z powodu wszystkich przyczyn jest wyższe w relacji do osób z normalną masą ciała (BMI 20-24,9). Przy wartościach BMI 35-39,9 ryzyko rośnie o 44%,...

0

Stosowanie dziennie niskich dawek aspiryny obniża o 21% ryzyko ...

Stosowanie dziennie niskich dawek aspiryny obniża o 21% ryzyko zgonu z powodu nowotworu złośliwego. Dla poszczególnych nowotworów redukcja ryzyka wynosi: płuco – 30%, jelito grube i odbytnica – 40%, przełyk – 60%. W...

0

Bierna ekspozycja na dym tytoniowy wiąże się ze wzrostem ryzyka zachorowania na nowotwór ...

Bierna ekspozycja na dym tytoniowy wiąże się ze wzrostem ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy pęcherza moczowego. Wzrost ryzyka u osób niepalących eksponowanych na dym tytoniowy wynosi około 40%. Zagrożenie nowo...

0

Konsumpcja mięsa jest potencjalnym czynnikiem ryzyka w nowotworach złośliwych jelita ...

Konsumpcja mięsa jest potencjalnym czynnikiem ryzyka w nowotworach złośliwych jelita grubego i odbytnicy. Jedną z hipotez tłumaczących ten związek jest wpływ benzopirenu znajdującego się w mięsie. Mechanizm ten zost...

0