Poradnik

listy artykułów w kategorii

Jak spędzić bezpiecznie lato na słońcu

Jest rzeczą zupełnie naturalną by spędzać czas na zewnątrz w słoneczne dni. Jednak drugą naturą człowieka powinno być zapewnienie odpowiedniej ochrony skóry przed niekorzystnym wpływem promieniowania słonecznego....

0

Zmiany umieralności na nowotwory płuca w krajach Unii Europejskiej

Wpływ regulacji na rzecz środowisk wolnych od dymu tytoniowego (smoke-free legislation) wprowadzanych w krajach Unii Europejskiej (UE) na trendy umieralności na nowotwory złośliwe płuca nie był do tej pory analiz...

0

Produkty spożywcze i alkohol a ryzyko nowotworów jelita grubego i odbytnicy

W ramach World Cancer Research Fund International Continuous Update Project autorzy artykułu opublikowanego na łamach Ann Oncol., przedstawili wyniki uaktualnionego przeglądu systematycznego oraz meta-analizy ba...

0

Zwyczaje żywieniowe a ryzyko nowotworów jelita grubego i odbytnicy

W najnowszych badaniach epidemiologicznych analiza zwyczajów żywieniowych (sposobów odżywiania się, a nie konsumpcji poszczególnych produktów) jest częstą metoda określenia wpływu diety na ryzyko zachorowania na...

0

Wpływ statusu socjo-ekonomicznego oraz czynników ryzyka na umieralność

W 2011 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zainicjowała program 25*25, którego celem jest ograniczenie umieralności z powodu chorób niezakaźnych o 25% do roku 2025. W badaniu, którego wyniki opublikowane zosta...

0

Aktywność fizyczna obniża ryzyko chorób cywilizacyjnych

Analiza wpływu aktywności fizycznej na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe piersi,  nowotwory jelita grubego i odbytnicy, wystąpienie  cukrzycy, niedokrwiennej choroby serca oraz epizodów zawału...

0

Czy spożycie ryb wpływa na ryzyko nowotworów prostaty?

Celem badania kohortowego przeprowadzonego w duńskiej populacji  Diet, Cancer and Health' była analiza wpływu konsumpcji ryb (ogólnej, ryb chudych, ryb tłustych) na ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy g...

0

Związek masy ciała i stylu życia z ryzkiem zgonu

Na łamach British Medical Journal opublikowane zostały wyniki analizy, której celem było określenie łącznego wpływu diety, aktywności fizycznej, spożycia alkoholu, palenia papierosów oraz masy ciała na ogólną umi...

0

Witamina D w prewencji nowotworów złośliwych

Niedobór witaminy D jest narastającym problemem w zakresie zdrowia publicznego w wielu krajach na świecie. Suboptymalny poziom witaminy D, definiowany jako poniżej 50 nmol/L, wykazano u 60% osób w krajach europej...

0

Czy konsumpcja alkoholu zwiększa ryzyko nowotworów gruczołu krokowego?

Odpowiedź na powyższe pytanie była celem analizy, której wyniki opublikowane zostały na łamach BMC Cancer. Na podstawie przeprowadzonej analizy, do której włączonych zostało 27 badań, u osób spożywających alkohol...

0