Spożywanie alkoholu jest silnym czynnikiem ryzyka związanym z nowotworami jamy ustnej i gardła. Konsumpcja 60 gramów czystego alkoholu dziennie lub więcej wiąże się ze wzrostem ryzyka od 3 do 9-krotnym. Jednoczesne picie alkoholu i palenie papierosów powoduje zwielokrotnienie ryzyka.