Wybór metody leczenia dokonywany jest w oparciu o stopień zaawansowania guza (cecha T) oraz stopień złośliwości histologicznej (kategoria G). Uwzględniany jest także stan ogólny chorego, współistniejące choroby. Sytuacja każdego pacjenta rozważana jest indywidualnie z uwzględnieniem zalet i wad każdej z możliwych metod. 

Do metod leczenia raka pęcherza należą:
leczenie chirurgiczne – wyróżnia się dwie metody: przezcewkową resekcję guza oraz cystektomię, czyli usunięcie pęcherza moczowego,
radioterapia,
chemioterapia,
leczenie dopęcherzowe,
immunoterapia.

Sfinansowane z budżetu Miasta Poznania