Nowotwór jelita grubego, jest to rak lokalizujący się w obrębie okrężnicy, esicy, odbytnicy i odbytu. Jest drugim najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce. Każdego roku rozpoznaje się ponad 14 000 nowych przypadków. 

Jelito grube można anatomicznie podzielić na okrężnice i odbytnice. Podział ten jest konieczny ze względu na różnice w diagnostyce i leczeniu nowotworów w tych lokalizacjach.

Okrężnica to najdłuższa i największa część jelita grubego, dzieląca się na cztery części:

  • wstępującą (wstępnica, okrężnica wstępująca),
  • poprzeczną (poprzecznica, okrężnica poprzeczna),
  • zstępującą (zstępnica, okrężnica zstępująca),
  • esowatą (esica, okrężnica esowata).

W 90% nowotwór jelita grubego rozwija się na podłożu gruczolaków (polipów). Najczęściej uszypułowanych (posiadający tak zwaną „nóżkę”), rzadziej nieuszypułowanych. Niepolipowate raki jelita grubego występują na podłożu niezmienionej makroskopowo błony śluzowej, widocznej w badaniu endoskopowym. (tzw.typ raka de novo).

W około 65-85% przypadków występowania raka jelita grubego stwierdza się raki sporadyczne, oznacza to, że chory na raka nie posiada bliskich krewnych, u których wykryto tę chorobę. W pozostałej części są to raki występujące rodzinnie.

Nowotwór ten powstaje i rozwija się w następstwie mutacji genów, w wyniku których dochodzi do niekontrolowanego namnażania się komórek nowotworowych.

Chorzy operowani z powodu raka jelita grubego w około 20% diagnozowani są w zaawansowanym stadium choroby.

Guz złośliwy jelita grubego rozprzestrzenia się drogą krwionośną lub limfatyczną. Najczęstsze przerzuty raka jelita grubego występują w wątrobie, płucach, w węzłach chłonnych, w obrębie jamy otrzewnej, a także w kościach i mózgu.


Sfinansowane z budżetu Miasta Poznania