W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów, należy  zgłosić się do lekarza. Podstawą diagnostyki raka krtani jest wywiad lekarski dotyczący m.in. występujących dolegliwości oraz czynników ryzyka. Po zebraniu wywiadu lekarz przeprowadzi badanie fizykalne, oceniając także węzły chłonne głowy i szyi. Podstawowym badaniem rozstrzygającym o rozpoznaniu jest biopsja wycinkowa podejrzanej zmiany i badanie histopatologiczne pobranego materiału w trakcie bezpośredniego wziernikowania narządu – za pomocą direktoskopu (specjalnego wziernika) lub giętkiego fiberoskopu (rodzaj endoskopu). Tylko w oparciu o badanie histopatologiczne pobranego wycinka przeprowadzonego przez lekarza patomorofologa można rozpoznać nowotwór. W oparciu o powyższe badanie ocenia się stopień złośliwości histologicznej nowotworu (patrz OCENA STOPNIA ZAAWANSOWANIA).

Jeśli podejrzenie raka zostanie potwierdzone, wówczas konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań celem określenia rozległości choroby oraz wykrycia ewentualnych przerzutów. Powyższe ustalenia mają kluczowe znaczenie dla wyboru sposobu leczenia choroby. Zakres niezbędnych badań obrazowych obejmuje:

  • tomografię komputerową (TK) szyi;
  • USG szyi z oceną węzłów chłonnych;
  • RTG klatki piersiowej w dwóch projekcjach;
  • KT klatki piersiowej w przypadku masywnych przerzutów do niektórych węzłów chłonnych szyi.

W oparciu o powyższe badania ocenia się stopień klinicznego zaawansowania choroby (patrz OCENA STOPNIA ZAAWANSOWANIA).

Sfinansowane z budżetu Miasta Poznania