W leczeniu nowotworów jądra stosuję się zabiegi chirurgiczne, chemioterapie oraz radioterapie. Często łączy się różne metody leczenia ze sobą zwiększając ich skuteczność. Nazywane jest to leczeniem skojarzonym. Każdy chory z rozpoznaniem złośliwego nowotworu jądra powinien być konsultowany przez wielodyscyplinarny, doświadczony zespół lekarzy. U chorych istotne jest stosowanie skutecznego leczenia związanego z możliwie najmniejszym ryzykiem wystąpienia wczesnych oraz późnych powikłań.

Sfinansowane z budżetu Miasta Poznania