Biotrendy, Wygrał

od 2022-08-19

ilość postów: 0

Wystarczy rzut oka na wiadomości. Zmiany klimatyczne, głód, napływ uchodźców, plastikowe odpady w oceanach i wymieranie gatunków. Jedna straszna wiadomość następuje po następnej. Nikt nie ma wątpliwości, że coś trzeba zrobić. Zrównoważony rozwój ekologiczny i społeczny stał się kwestią przetrwania ludzkości. To, co kiedyś często było uważane za temat dla idealistów, obecnie jest powszechnie uznawane za wybuchowe - i to na najwyższym poziomie. Najpóźniej od przyjęcia przez ONZ w 2016 roku Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) stało się jasne, że temat "zrównoważonej przyszłości" dotyczy wszystkich - obywateli, instytucji państwowych, a zwłaszcza firm. SDGs podkreśliły ten ostatni punkt i tym samym wywołały daleko idącą dyskusję na temat odpowiedzialności przedsiębiorstw. Siedemnaście przyjętych celów obraca się wokół działań mających na celu zapewnienie pokoju, bezpieczeństwa żywnościowego, zaopatrzenia w wodę, zrównoważonej energii, możliwości edukacyjnych i innych. SDGs są także uszczegółowione w katalogu 169 celów służących ich realizacji. Szlachetne cele ONZ są przekonujące ¬- ale jak firmy mogą skutecznie przyczynić się do ich realizacji? Czy nagle firmy mają zbawiać świat? Trochę, tak. Przynajmniej tego coraz częściej wymagają regulatorzy, tworząc bezpośrednie bodźce do zmian. Projekty międzynarodowej wspólnoty państw takie jak SDGs są często zwiastunami krajowych regulacji w zakresie "zielonej polityki". Coraz więcej rządów konkretyzuje nadchodzące kroki w celu osiągnięcia SDGs w swoich własnych programach, regulacjach i ustawach, jak na przykład rząd niemiecki ze swoją zrewidowaną strategią zrównoważonego rozwoju. Podobnie ustawa wdrażająca unijną dyrektywę CSR (Corporate Social Responsibility) czy Krajowy Plan Działań na rzecz Praw Człowieka, który ma pomóc w uczynieniu globalnych łańcuchów dostaw bardziej zrównoważonymi. Jest to ważny obszar, ponieważ inwestycje w zrównoważony rozwój społeczny często nie zwracają się natychmiast, jak w przypadku działań w zakresie efektywności energetycznej. W świetle tych tendencji, w dobrze pojętym własnym interesie przedsiębiorstw leży w każdym razie działanie z wyprzedzeniem i przewidywanie regulacji na wczesnym etapie. Jednak zmiany regulacyjne nie są bynajmniej jedynym czynnikiem napędzającym zrównoważony rozwój. Oto kilka kolejnych dobrych powodów, dla których firmy powinny skupić się na bardziej zrównoważonym rozwoju.

Profil

Rejestracja2022-08-19
ZawódBrak danych
MiejscowośćBrak danych
SkypeBrak danych
WWWBrak danych
VideoBrak danych