sierotka, Wspiera

od 2013-12-14

ilość postów: 2567

Cenię treść złotej reguły wyrażonej słowami Mistrza:

" Dlatego wszystko, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy też im podobnie czyńcie” 

Tematy

Ubiec wirusa niszczacego wątrobę .
6 lat temu
Minister zdrowia podjął decyzję o refundacji dwóch nowych lekarstw przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu C. "" Ministerstwo Zdrowia objęło refundacją dwa nowe leki, dzięki czemu wszyscy pacjenci żyjący z wirusowym zapaleniem wątroby typu C od listopada będą mogli otrzymać skuteczniejsze leczenie. Ta decyzja pozwoli lekarzom dobrać terapię dla chorych na WZW C, niezależnie od genotypu wirusa, którym są zakażeni. Nowe leki: Sovaldi i Harvoni, rozszerzają wachlarz terapeutyczny dla pacjentów z genotypem 1 wirusa. Decyzja ministra zdrowia jest szczególnie ważna dla chorych na WZW C ze zdekompensowaną marskością wątroby, dla oczekujących na przeszczep tego narządu lub u których zastosowana uprzednio terapia trójlekowa okazała się nieskuteczna. Nowe leki dają więc nadzieję tym, dla których jeszcze wczoraj NFZ nie dysponował żadną propozycją innowacyjnego leczenia. Wszyscy ci pacjenci należą do grupy najbardziej narażonej na ryzyko śmierci związane z rozwojem zakażenia. Dodatkowo decyzja o objęciu refundacją nowych leków udostępni skuteczną terapię pacjentom zakażonym genotypami 2, 3, 5 i 6 wirusa zapalenia wątroby typu C, którym dotychczasowy program lekowy nie oferował efektywnego leczenia. W ramach programu „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową" refundacją zostanie objęty lek zawierający sofosbuwir oraz lek zawierający sofosbuwir i ledipaswir. – Decyzja ministra zdrowia jest zwieńczeniem prac, które resort prowadził od wielu miesięcy, a których efektem jest program leczenia niemający dziś sobie równych w całej Europie – podkreśla prof. Andrzej Horban, konsultant krajowy ds. chorób zakaźnych. Polscy pacjenci chorzy na WZW C otrzymali modelowy program dostępu do nowoczesnego leczenia oparty na klarownych kryteriach i jasnych zasadach. To z kolei, zdaniem ekspertów, oznacza, że w perspektywie 15–20 lat, przy relatywnie niewielkim i krótkotrwałym zwiększeniu nakładów na leczenie, możliwa będzie całkowita eradykacja tej choroby w Polsce. Nowe leki mają niemal stuprocentową skuteczność, przy ograniczonych skutkach ubocznych. Ostateczny efekt działania, czyli wyeliminowanie wirusa z organizmu chorego, przynoszą znacznie szybciej niż dotychczas stosowane. W niektórych przypadkach wystarczy osiem tygodni leczenia. Leczenie WZW C innowacyjnymi lekami było jednym z głównych tematów panelu dyskusyjnego o przełomach w medycynie, jaki „Rzeczpospolita" zorganizowała podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy. Mimo że dosyć sarkastycznie uczestnicy dyskusji wypowiadali się wówczas na temat znaczenia słowa „przełom" – definiując go jako „coś, co uzna za przełom minister zdrowia" – tym razem się udało."" http://www4.rp.pl/Rzecz-o-zdrowiu/311029878-Ubiec-wirusa-niszczacego-watrobe.html