W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z University of Texas MD Anderson Cancer Center zaobserwowano związek pomiędzy siedzącym trybem życia  a ryzkiem zgonu z powodu nowotworów złośliwych.

U osób, które w największym stopniu charakteryzowały się siedzącym trybem życia wykazano wyższe o 82% ryzyko zgonu na nowotwór złośliwy w porównaniu do osób, które spędzają jak najmniej czasu siedząc. Autorzy badania wykazali również, że zastąpienie aktywnością 30 minut spędzanych w pozycji siedzącej powoduje obniżenie ryzyka. Przy wyborze aktywności o średniej intensywności (np. jazda na rowerze), ryzyko zgonu spada o 31%, natomiast w przypadku aktywności o niskiej intensywności (np. spacer), ryzyko spada o 8%.  

Jako przyczynę niskiej aktywności, osoby biorące udział w badaniu najczęściej wskazywały na brak czasu. Jednak nawet pozycja stojąca przez 5 minut w ciągu każdej godziny w czasie dnia pracy lub wybieranie schodów zamiast windy polepszają prognozy odnośnie przeżywalności po diagnozie nowotworu złośliwego.

Dwa podstawowe wnioski z przeprowadzonego badania to:

  1. „Mniej siedź, a więcej się ruszaj” (ang. sit less, move more);
  2. Wprowadzenie 30 minut aktywności do codziennego życia pozwala obniżyć ryzyko zgonu z powodu nowotworu złośliwego. 

Ruszajmy się na zdrowie!