Kontynuacją leczenia po operacyjnym usunięciu raka prostaty jest fizjoterapia urologiczna, która przyspiesza sprawność funkcjonalną, minimalizuje skutki operacji oraz pozwala na powrót do aktywności fizycznej oraz pracy zawodowej.

Fizjoterapia urologiczna polega na:

 • mobilizacji blizny pooperacyjnej,
 • treningu trzymania moczu,
 • edukacji poprawnych zachowań, które mają na celu ograniczenie inkontynencji (nietrzymania moczu),
 • ćwiczeniu przepony miednicy,
 • poprawie pojemności pęcherza,
 • wyeliminowaniu lub ograniczeniu oddawania moczu w nocy i wydłużeniu czasu między dziennymi wizytami w toalecie.

Fizjoterapeuta podczas sesji terapeutycznych u pacjentów po radykalnej prostatektomii stara się odtworzyć uszkodzone mechanizmy stosując indywidualnie dobrane ćwiczenia, które są modyfikowane w zależności od stopnia poprawy lub jej braku.

W trakcie fizjoterapii kładziony jest nacisk na:

 • ćwiczeniu zależnej od woli części mięśnia zwieracza cewki moczowej,
 • wspomaganiu mięśni niezależnych od woli, które są ważne dla mechanizmu trzymania moczu,
 • wzmacnianiu przepony miednicy.

Dla osiągania celów fizjoterapii stosowane są różne rodzaje treningu:

 • trening sensomotoryczny dla poprawy koordynacji nerwowo-ruchowej,
 • siłowy dla wzmocnienia siły mięśniowej,
 • wewnątrzpochodny, który ma na celu odtworzenie odruchu zamykania cewki (niezbędny podczas wysiłku, kaszlu, kichania).

Okres fizjoterapii uzależniony jest od nasilenia objawów, zastosowanej metody operacyjnej oraz czasu, który upłynął od wykonania zabiegu. Pełny cykl fizjoterapii trwa zwykle od 4 tygodni do 3 miesięcy. Pierwsze ćwiczenia poprawiające sprawność krążeniowo-oddechową powinny być zalecone jeszcze podczas pobytu w szpitalu. 

Więcej na ten temat na stronie OPEN Poznań, zapraszamy ➡️ https://rehabilitacja-open.pl/...