Mobilizacja blizn to najbardziej podstawowa forma terapii blizn. Występuje w licznych wariantach, a ich wykonanie może być bardzo różne w zależności od stadium gojenia się rany, kształtu blizny, wrażliwości itp. Zakres stosowanych środków sięga od bardzo lekkiego palpowania po intensywną mobilizację. Podejmowane działania muszą być na bieżąco dostosowywane do stanu tkanki. W wypadku świeżej rany trzeba się ograniczyć do lekkich technik, podczas gdy gojąca się blizna jest przygotowywana do swojej późniejszej funkcji. Wygojone blizny z zaburzeniami funkcjonalnymi wymagają niekiedy mocniejszych technik, bardziej sprzyjających mobilizacji.

Podstawowe techniki w terapii blizny:

1️⃣ Rozciąganie makroskopowe – to najmniej bolesna technika. Stosuje się rozciąganie aplikowane całą dłonią lub palcami, rozpoczynając od kierunku wzdłuż blizny. Stopniowo zmienia się kierunek pracy (prostopadle do pierwotnego, a następnie promieniście).

2️⃣ Zataczanie delikatnych kręgów – stopniowo zwiększa się głębokość bodźców, działając bezpośrednio w sąsiedztwie blizny. Początkowo mobilizacja przebiega w sposób liniowy, następnie przechodzi się do zataczania kręgów.

3️⃣ Mocne rozciąganie o charakterze „J” – ta technika bazuje na poprzedniej, ma jednak zdecydowanie intensywniejszy charakter oraz obejmuje większy obszar tkanek.

4️⃣ Pionowe dźwiganie – chwyta się bliznę pomiędzy kciukiem i pozostałymi palcami i rozciąga w pionie.

5️⃣ Rolowanie skóry –technikę tą stosuje się w przypadku, gdy ograniczenie ruchomości w obrębie blizny występuje pomiędzy skórą a tkanką powierzchniową. Podnosi się bliznę pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym, a następnie delikatnie roluje skórę.

Chcesz dowiedzieć się więcej? 

Więcej na ten temat znajdziesz na stronie OPEN Poznań, zapraszamy  ➡️ https://rehabilitacja-open.pl/...