Na łamach International Journal of Epidemiology opublikowane zostały wyniki przeglądu systematycznego oraz meta-analizy badań kohortowych dotyczących wpływu konsumpcji owoców i warzyw na ryzyko zgonu z powodu chorób serca i układu krążenia, nowotworów złośliwych oraz wszystkich przyczyn ogółem. Do analizy włączono 95 badań dla których obliczono łączne względne ryzyko zgonu (Summary relative risks, RRs) w zależności od poziomu spożycia owoców i warzyw. Dla wszystkich owoców i warzyw analizowanych łącznie, wzrost dziennego spożycia o 200 gramów wiąże się, na podstawie przeprowadzonej meta-analizy, z 8% spadkiem ryzyka zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca (RR=0.92, 95%CI=0.90-0.94), 16% obniżeniem ryzyka zgonu z powodu zawału (RR=0.84, 95%CI=0.76-0.92), 8% redukcją ryzyka zgonu w związku z chorobami układu krążenia (RR=0.92, 95%CI=0.90-0.95), 3% obniżeniem ryzyka zgonu, którego przyczyną są nowotwory złośliwe (RR=0.97, 95%CI=0.95-0.99) oraz 10% redukcją ogólnego ryzyka zgonu (RR=0.90, 95%CI=0.97-0.93). Redukcja ryzyka była obserwowano do poziomu spożycia 800 gramów dziennie a w przypadku nowotworów złośliwych do 600 gramów dziennie. Zakładając związek przyczynowo-skutkowy zaobserwowanych zależności, autorzy badania szacują, że w 2013 roku 5.6 mln przedwczesnych zgonów na świecie związanych było ze zbyt niskim spożyciem owoców (poniżej 500 gramów dziennie) a 7.8 mln przedwczesnych zgonów ze zbyt niską konsumpcją warzyw (poniżej 800 gramów dziennie). 

W szczegółowej analizie uwzględniającej poszczególne rodzaje owoców i warzyw, spadek ryzyka zgonu w związku z chorobami serca i układu krążenia oraz ogólnego ryzyka zgonu zaobserwowano wraz ze wzrostem spożycia jabłek, gruszek, owoców cytrusowych, zielonych warzyw liściastych, warzyw krzyżowych i sałat. W przypadku nowotworów złośliwych spadek ryzyka wykazano przy wzroście konsumpcji warzyw krzyżowych a także warzyw żółtych i zielonych.

Podsumowując wyniki przeprowadzonego przeglądu systematycznego i meta-analizy badań kohortowych, wykazano spadek ogólnego ryzyka zgonu, a także ryzyka zgonu z powodu nowotworów złośliwych oraz chorób serca i układu krążenia w związku ze zwiększonym spożyciem owoców i warzyw. Wyniki te wzmacniają zasadność rekomendacji aby zwiększyć konsumpcję owoców i warzyw w ramach profilaktyki chorób serca i układu krążenia a także nowotworów złośliwych oraz ogólnego polepszenia stanu zdrowia.