Leczenie onkologicznie niesie za sobą ryzyko osłabienia i poczucie zmęczenia. Wprowadzenie ćwiczeń fizycznych do programu fizjoterapii pacjentów leczonych z powodu nowotworów jest szeroko rekomendowane. Ustalenie odpowiedniego dobranego indywidualnie dla każdego pacjenta - oporu podczas ćwiczeń ukierunkowanych na siłę mięśniową powinno być standardem w postępowaniu fizjoterapeutycznym u pacjentów leczonych onkologicznie.

Czynniki które należy uwzględnić do określenia właściwego oporu w ćwiczeniach siły mięśniowej:

1. Prawidłowa pozycja wyjściowa i technika wykonania ćwiczenia.

Pacjent powinien dokładnie wiedzieć, w jakiej pozycji i jaki ruch ma wykonać w zadanym ćwiczeniu. Należy zwrócić uwagę aby ruch podczas ćwiczenia odbywał się w pełnym zakresie z wyraźnym „zaznaczeniem” jego początku i końca.

2. Tempo wykonania ćwiczenia.

Jeżeli celem jest lokalna wytrzymałość siłowa, masa mięśniowa lub siła, to ruch wykonujemy w tempie naturalnym, którego prędkość będzie zależała przede wszystkim od wielkości pokonywanego oporu i rodzaju ćwiczenia. Zaleca się, by w ćwiczeniu ukierunkowanym na siłę mięśniową wykonywać tzw. szybki start, czyli aktywnie rozpoczynać ruch pracą mięśni (nie ruchem „oszukanym” – zamachowym) i kontrolując czynność ekscentryczną hamować ruch powrotny do pozycji wyjściowej. Poprawność wykonania ćwiczenia można osiągnąć przez odpowiedni  dobór obciążenia. 

Na przykład w ćwiczeniu siadania na krześle czynność wstawania ma być szybsza niż czynność siadania. Szczególnie ważne jest to, aby przejście od ćwiczeń o charakterze  ekscentrycznym do ćwiczeń o charakterze koncentrycznym odbywało się płynnie bez zatrzymania ruchu. Zróżnicowanie tempa podczas ćwiczeń, tj. przyspieszanie i hamowanie, umożliwi efektywną pracę mięśni z zastosowaniem zróżnicowanego obciążenia.

3. Właściwy opór/ciężar.

Opór/ciężar podczas wykonywania ćwiczeń należy dobierać do zaplanowanej liczby powtórzeń w danej serii, starając się, aby w ostatnie powtórzenie było wykonane z trudem. Należy jednak pamiętać o zachowaniu pewnej rezerwy co do stosowanych obciążeń.

Więcej z zakresu fizjoterapii znajdziesz na stronie OPEN Poznań, zapraszamy 

➡️ https://rehabilitacja-open.pl/...