W związku z Światowym Dniem Walki z Rakiem, Międzynarodowa Organizacja do Badań nad Rakiem (IARC) podkreśliła istotność wpływu aktywności fizycznej oraz diety na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe. W ciągu ostatnich 30-40 lat potwierdzono, ze trzema głównymi modyfikowalnymi czynnikami ryzyka zachorowania, których powszechność w populacji oraz wpływ na ryzyko nowotworów się stale zwiększają, są: brak aktywności fizycznej, siedzący ryb życia oraz nadwaga i otyłość. Podstawowym elementem profilaktyki przeciwnowotworowej jest ograniczenie ekspozycji na modyfikowalne czynniki ryzyka, takie jak właśnie brak aktywności fizycznej. 

Regularna aktywność fizyczna wiąże się z obniżeniem ryzyka zachorowania na 13 typów nowotworów złośliwych. Najnowsze rekomendacje WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) w zakresie aktywności fizycznej zalecają co najmniej 150 minut aktywności fizycznej o średniej intensywności lub co najmniej 75 minut aktywności o wysokiej intensywności tygodniowo.

Jednocześnie wyniki najnowszego badania naukowców z IARC wskazują, ze u osób charakteryzujących się wyższymi wartościami BMI (Indeks Masy Ciała) obserwuje się wyższe ryzyko zachorowania na 12 typów nowotworów złośliwych. Po raz pierwszy wykazano wzrost ryzyka zachorowania u osób z nadwagą na nowotwory hematologiczne oraz nowotwory głowy i szyi. W przypadku nowotworów, dla których czynnikami ryzyka są: brak aktywności fizycznej, siedzący tryb życia oraz otyłość, czynniki te odpowiadają łącznie za 20-40% zachorowań na te nowotwory.   

Na stronie internetowej IARC zamieszczone zostały materiały na temat wpływu aktywności fizycznej na ryzyko nowotworów.

https://www.iarc.who.int/featu...