Leczenie wszystkich nowotworów, w tym trzustki, dzieli się na radykalne, czyli mające na celu całkowite wyleczenie pacjenta, i paliatywne, dzięki któremu można uzyskać zmniejszenie objawów i wydłużenie czasu przeżycia.

LECZENIE GUZÓW CZĘŚCI ZEWNĄTRZWYDZIELNICZEJ

LECZENIE RADYKALNE
W związku z trudną diagnostyką nowotworu trzustki i jego charakterem skąpoobjawowym, leczenie operacyjne – wycięcie fragmentu lub całej trzustki – możliwe jest jedynie w 20% przypadków. Operowanie z zamiarem wykonania resekcji niedoszczętnej (niecałkowitej) jest nieuzasadnione. Z leczenia operacyjnego dyskwalifikowani są pacjenci z przerzutami w wątrobie i innych narządach odległych oraz naciekanie dużych naczyń.
W zależności od typu operacji, oprócz resekcji części trzustki, dokonuje się usunięcia pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych, dwunastnicy, śledziony, części żołądka. Operacje trzustki są poważnymi zabiegami, obarczonymi znaczącym odsetkiem powikłań. Wznowa raka po operacji zdarza się stosunkowo często, dlatego w celu zwiększenia szans na wyleczenie stosuje się tzw. leczenie uzupełniające. Jest to sama chemioterapia, bądź chemioterapia skojarzona z radioterapią. Znaczące wydłużenie czasu przeżycia wykazano u chorych poddawanych chemioterapii uzupełniającej gemcytabiną lub fluorouracyl z folinianem wapniowym.
Gemcytabina – jest to cytostatyk, zaburza podziały komórek nowotworowych.
Fluorouracyl – zaburza syntezę materiału genetycznego komórek nowotworowych prowadząc do ich śmierci.
Folinian wapnia – zapobiega toksycznym działaniom niepożądanym po zastosowaniu fluorouracylu.

LECZENIE PALIATYWNE
Główną metodą paliatywnego leczenia nowotworu trzustki jest chemioterapia, która u części pacjentów może prowadzić do zmniejszenia objawów choroby nowotworowej oraz wydłużyć okres przeżycia. Stosuje się również leczenie przeciwbólowe oraz leczenie niewydolności wewnątrzwydzielniczej (cukrzycy) i zewnątrzwydzielniczej trzustki, z suplementacją enzymów trzustkowych. W przypadku żółtaczki mechanicznej można endoskopowo poszerzyć drogi żółciowe poprzez ich protezowanie.

LECZENIE GUZÓW CZĘŚCI WEWNĄTRZWYDZIELNICZEJ

LECZENIE RADYKALNE
Podstawowym leczeniem raka neuroendokrynnego jest operacyjne wycięcie guza. Zazwyczaj resekuje się również okoliczne węzły chłonne. W guzach hormonalnie czynnych w okresie okołooperacyjnym podaje się lek hamujący wydzielanie hormonów (somatostatynę). Chirurgicznie można również usuwać przerzuty guza neuroendokrynnego do wątroby.

LECZENIE PALIATYWNE
Stosowane jest w sytuacji obecności przerzutów do wątroby. Wykonuje się tzw. zabiegi ablacyjne, niszczące miejscowo guz.
W leczeniu przerzutów do wątroby guzów NET możliwe jest również przeszczepienie wątroby, ale tylko wtedy, gdy nie ma zmian wtórnych poza wątrobą.

Zarówno w Polsce, jak na świecie wyniki leczenia raka trzustki pozostają złe a odsetek 5-letnich przeżyć wynosi około 5%. Przyczyną tego jest znaczna agresywność nowotworu oraz brak wczesnych objawów, co sprawia, że u większości chorych jest on rozpoznawany w zaawansowanym stadium.

Rokowanie zależy głownie na możliwości wykonania operacji całkowitego  usunięcia guza. Chorzy nieoperowani przeżywają zazwyczaj kilka miesięcy od postawienia rozpoznania. Po operacji doszczętnej średnie przeżycie wynosi 12-19 miesięcy, 5 lat przeżywa około 15-20% chorych.

Sfinansowane z budżetu Miasta Poznania