Początek choroby jest zazwyczaj bezobjawowy. Pojawienie się objawów związane jest z zaawansowaniem nowotworu. Nowotwór we wczesnym stadium jest rozpoznawany u części chorych z objawową chorobą refluksową, u których wykonywana jest kontrolna endoskopia.

Objawy wczesne są niespecyficzne. Symptomy zaawansowanego raka przełyku to postępująca dysfagia (zaburzone połykanie) dla pokarmów stałych, odynofagia (bolesne przełykanie). Nudności i wymioty związane z występowaniem w przełyku przeszkody uniemożliwiającej przechodzenie pokarmu do żołądka. Mogą wystąpić bóle zamostkowe i w nadbrzuszu  wynikające z naciekania przez nowotwór okolicznych struktur. Kaszel, chrypka, krwawienie z górnego przewodu pokarmowego pojawiają się w przypadku guzów znacznych rozmiarów.  

Chorobie towarzyszą  również ogólne symptomy choroby nowotworowej takie jak spadek masy ciała, osłabienie, wyniszczenie.

Początek choroby jest zazwyczaj bezobjawowy. Pojawienie się objawów związane jest z zaawansowaniem nowotworu. Nowotwór we wczesnym stadium jest rozpoznawany u części chorych z objawową chorobą refluksową, u których wykonywana jest kontrolna endoskopia.

Objawy wczesne są niespecyficzne. Symptomy zaawansowanego raka przełyku to postępująca dysfagia (zaburzone połykanie) dla pokarmów stałych, odynofagia (bolesne przełykanie). Nudności i wymioty związane z występowaniem w przełyku przeszkody uniemożliwiającej przechodzenie pokarmu do żołądka. Mogą wystąpić bóle zamostkowe i w nadbrzuszu  wynikające z naciekania przez nowotwór okolicznych struktur. Kaszel, chrypka, krwawienie z górnego przewodu pokarmowego pojawiają się w przypadku guzów znacznych rozmiarów.  

Chorobie towarzyszą  również ogólne symptomy choroby nowotworowej takie jak spadek masy ciała, osłabienie, wyniszczenie.

Sfinansowane z budżetu Miasta Poznania