Przełyk jest to odcinek górnego przewodu pokarmowego. Jest rurą łączącą gardło z żołądkiem. Rozróżnia się część szyjną, piersiową i brzuszną. Przełyk ma długość średnio około 23–25 cm, odległość od zębów siekaczy do żołądka wynosi około 40 cm.

Ściana przełyku zbudowana jest z 4 warstw od środka wyściełany jest nabłonkiem wielowarstwowym płaskim nierogowaciejącym. Funkcją przełyku jest pasaż treści pokarmowej, nie trawi ani nie wchłania pokarmu.

W zależności od typu komórek, z których wywodzi się ten nowotwór przełyku, może mieć budowę płaskonabłonkową (ta postać rozwija się przede wszystkim w górnej i środkowej części przełyku) lub gruczołową (w dolnej części przełyku).

Rak przełyku stanowi ok. 2% wszystkich nowotworów złośliwych, a najczęstszą jego postacią jest rak płaskonabłonkowy występujący w ok. 85% przypadków.

Sfinansowane z budżetu Miasta Poznania