- podwyższone stężenie PSA – swoistego antygenu sterczowego (patrz BADANIA PRZESIEWOWE I PROFILAKTYKA) - nieprawidłowości wykryte w badaniu palcem przez odbytnicę (per rectum).

Najczęstszym objawem raka prostaty są trudności w oddawaniu moczu – częste oddawanie moczu (częstomocz), potrzeba oddawania moczu w nocy (nykturia), trudna do opanowania potrzeba pilnego oddania moczu, uczucie niepełnego wypróżnienia pęcherza po oddaniu moczu oraz oddawanie moczu wąskim, przerywanym strumieniem. Objawy te mogą być wywołane współistniejącym rozrostem prostaty, niekoniecznie samym nowotworem. Rak prostaty zlokalizowany jest w większości przypadków w części obwodowej gruczołu krokowego. Nie wywołuje tym samym ucisku na cewkę moczową. Może być natomiast wykryty w badaniu palcem per rectum.

Czasami może pojawić się krwinkomocz (obecność krwinek czerwonych w moczu). Nie muszą one być dostrzegalne gołym okiem, jako czerwone zabarwienie moczu – wykrywalne są wówczas tylko w badaniu ogólnym moczu.

W wyniku lokalnego rozprzestrzeniania się raka prostaty na okoliczne struktury - przede wszystkim pęcherz moczowy – może dojść do zablokowania drogi odpływu moczu, co prowadzi do powstania wodonercza oraz niewydolności nerek.

Późnym objawem raka prostaty może być ból pleców – w okolicy kręgosłupa lędźwiowego. Jest on wynikiem rozprzestrzeniania się przerzutów raka do kości. W wyniku rozsiewu nowotworu do kręgosłupa może dojść do ucisku na rdzeń kręgowy. Objawia się on bólem pleców, który nasila się podczas leżenia, ruchu, kaszlu. Mogą pojawić się także niedowłady kończyn oraz zaburzenia czucia – utrata czucia, mrowienie, drętwienie nóg, rąk, palców, pośladków. Wśród objawów występują także zaburzenia w oddawaniu stolca i moczu oraz impotencja.

W wyniku rozsiewu raka prostaty do kości może dojść do patologicznych złamań – czyli takich, które powstają w wyniku drobnego, często niezauważalnego urazu. Złamania patologiczne są spowodowane osłabieniem struktury kości, zmniejszeniem ich wytrzymałości na urazy.

W wyniku rozprzestrzeniania się raka drogą naczyń chłonnych oraz wskutek zajęcia węzłów chłonnych może dojść do powstania obrzęków kończyn dolnych w wyniku zablokowania odpływu chłonki z kończyn dolnych.

Sfinansowane z budżetu Miasta Poznania