Postępowanie po leczeniu zależy od tego, jaki był stopień zaawansowania nowotworu i jaka metoda leczenia została zastosowana.

Po radykalnej prostatektomii (usunięciu prostaty) konieczne jest regularne wykonywanie pomiaru stężenia PSA w surowicy krwi. Ilość i częstość badań kontrolnych zależy od okresu czasu, który minął od zakończenia leczenia: - po operacji badania wykonuje się po 3, 6 i 12 miesiącach, - przez kolejne 3 lata (do 4 lat od zakończenia leczenia) badania wykonywane są co 6 miesięcy, - po 4 latach badania wykonywane są raz na rok. W przypadku nawrotu choroby dochodzi do wzrostu stężenia PSA. Regularne pomiary tego markeru służą jak najwcześniejszemu wykryciu wznowy choroby i szybkiemu wdrożeniu leczenia.

Po radykalnej radioterapii konieczne jest regularne badanie stężenia PSA wraz z badaniem palcem przez odbytnicę (per rectum).

Podczas leczenia paliatywnego monitoruje się stężenie PSA. Umożliwia to wychwycenie progresji (postępu) choroby i wdrożenie dodatkowych leków hormonalnych bądź cytostatycznych – czyli chemioterapii. Dodatkowo, podczas stosowania leczenia paliatywnego, monitoruje się obecność powikłań terapii.

Sfinansowane z budżetu Miasta Poznania