Leczenie wznowy zależy od tego, jak rozległy będzie nawrót choroby. Jeżeli lekarz podejrzewa wznowę, zleci badania obrazowe, które pomogą ocenić czy i ewentualnie jaka jest rozległość procesu nowotworowego.

Jeśli do wznowy dojdzie po radykalnej prostatektomii i nawrót choroby będzie ograniczony, stosuje się radioterapię. Jeśli natomiast wznowa będzie uogólniona – w postaci przerzutów, konieczna będzie paliatywna terapia hormonalna.

Jeśli do wznowy dojdzie po radykalnej radioterapii i nawrót choroby będzie ograniczony, stosowana jest prostatektomia, brachyterapia lub krioterapia (leczenie z zastosowaniem temperatur poniżej 0℃). Jeśli natomiast wznowa będzie uogólniona, stosuje się hormonoterapię paliatywną.

Sfinansowane z budżetu Miasta Poznania