W przypadku pacjentów po zabiegu TURBT z powodu zmiany powierzchownej, wykonuje się regularnie cystoskopię. Badanie polega na wprowadzeniu wziernika wprowadzanego przez cewkę moczową. Umożliwia to ocenę wnętrza pęcherza moczowego. Ilość i częstość badań kontrolnych zależy od okresu czasu, który minął od zakończenia leczenia:

• do 2 lat od zakończenia leczenia badania należy wykonywać co 3 miesiące,
• przez kolejne 3-4 lata (do 5-6 lat od zakończenia leczenia) badania wykonywane są co 6 miesięcy, 
• po 5-6 latach od zakończenia leczenia badania wykonywane są raz na rok.
Jest to najbardziej ogólny schemat obserwacji pacjenta po TURBT. Schemat kontrolnych badań zawsze uzależniony jest od ryzyka nawrotu choroby. W przypadku pacjentów, u których rozpoznano nowotwór o małym ryzyku nawrotu, można rozpocząć obserwacje nawet od 9. miesiąca od zakończenia leczenia i wykonywać cystoskopie rzadziej. 
Niekiedy, ze względu na duże ryzyko wznowy choroby, wykonuje się także ponowną elektroresekcję miejsc, w których wcześniej zostało wykonane TURBT, aby wykluczyć obecność komórek nowotworowych. 
Pacjenci po naświetlaniu z zaoszczędzeniem pęcherza poddawani są również kontrolnym cystoskopiom. Przez pierwsze dwa lata od zakończenia leczenia badanie wykonuje się co 3 miesiące, a później co pół roku.
W przypadku pacjentów po radykalnej cystektomii podczas wizyt kontrolnych wykonuje się m.in. USG nerek i zbiornika oraz badania biochemiczne krwi. Badania wykonuje się co 3 miesiące w okresie do 2 lat od zakończenia leczenia. Po dwóch latach badania kontrolne wykonuje się co pół roku. 
Po leczeniu ważna jest także kontrola drogi odprowadzania moczu. Ocenia się prawidłowość opróżniania zbiornika jelitowego, stan urostomii oraz górne drogi moczowe. Jest to istotne, ponieważ systematyczna kontrola i prawidłowa higiena alternatywnego odprowadzania moczu zmniejsza ryzyko chorób dróg moczowych oraz zaburzeń w gospodarce kwasowo-zasadowej.

Sfinansowane z budżetu Miasta Poznania