Najczęstszym objawem raka pęcherza jest krwiomocz. Czasami obecność krwi w moczu nie musi być dostrzegalna gołym okiem jako czerwone zabarwienie moczu – krew wykrywalna jest wówczas tylko w badaniu ogólnym moczu. Krwiomocz często występuje epizodycznie – jednego dnia jest obecny, natomiast w kolejnych dniach, tygodniach, a nawet miesiącach może nie występować. Jeśli jednak przyczyną pierwszego epizodu był nowotwór pęcherza, krwiomocz ostatecznie powtórzy się. Zwykle obecności krwi w moczu nie towarzyszą inne objawy lub są to jedynie niewielkie dolegliwości bólowe (szczególnie w początkowym okresie choroby). 

Oczywiście, obecność krwiomoczu nie jest równoznaczna z tym, że pacjent ma raka pęcherza. Istnieje wiele innych, częstszych chorób, które mogą powodować ten objaw (m.in. zapalenie pęcherza moczowego, kamica moczowa). Jednak wystąpienie tego symptomu wymaga konsultacji lekarskiej!
Do innych objawów raka pęcherza należą:
• zmiana rytmu oddawania moczu – bardzo częste lub bardzo rzadkie oddawanie moczu,
• uczucie nagłego parcia na pęcherz,
• ból i pieczenie podczas oddawania moczu,
• trudności w oddaniu moczu – konieczność zwiększenia parcia podczas oddawania moczu,
• niemożność oddania moczu – zatrzymanie moczu,
• wrażenie, że pęcherz moczowy nie został w pełni opróżniony,
• bóle w podbrzuszu,
• bóle w okolicy nerek,
• obrzęk miednicy, pachwin, kończyn dolnych,
• ogólne osłabienie,
• spadek masy ciała,
• bóle kostne (związane z przerzutami nowotworu do kości).
Wystąpienie jednego lub z kilku z wyżej wymienionych symptomów nie oznacza, że pacjent na pewno ma nowotwór. Przyczyną mogą być inne, częstsze choroby. Jednak sygnały te nie powinny być bagatelizowane i należy zgłosić się do lekarza w celu dalszej diagnostyki.

Sfinansowane z budżetu Miasta Poznania