Jeśli do wznowy dojdzie po leczeniu oszczędzającym pęcherz z podaniem dopęcherzowej chemioterapii, konieczne jest powtórzenie leczenia dopęcherzowego bądź zastosowanie dopęcherzowej immunoterapii. Jeśli jednak w wyniku nawrotu guz okaże się naciekający ( =T2), wówczas konieczna będzie cystektomia bądź radioterapia. 

Jeśli do wznowy dojdzie po cystektomii, a zmiana okaże się operacyjna (tzn. możliwe jest jej wycięcie z marginesem zdrowych tkanek), wykonany zostanie zabieg operacyjny. Jeśli jednak wznowa okaże się nieoperacyjna bądź wykryte zostaną przerzuty odległe, konieczna będzie chemioterapia paliatywna.

Sfinansowane z budżetu Miasta Poznania