Badania przesiewowe to takie, które przeprowadza się u osób nieposiadających objawów choroby, w celu jej jak najwcześniejszego wykrycia i wyleczenia. Badania przeprowadza się w całej populacji lub w grupach zwiększonego ryzyka (np. u w określonej grupie wiekowej). Celem jest wykrycie choroby we wczesnej fazie. Przesiewowe badania służą zmniejszeniu śmiertelności wywołanej daną chorobą.

W przypadku raka pęcherza – nie ma badań przesiewowych. Nie stwierdzono, aby regularne wykonywanie badań obrazowych lub laboratoryjnych umożliwiło wczesne wykrycie i zmniejszenie śmiertelności z powodu tego nowotworu.

Nie ma także pewnego sposobu profilaktyki raka pęcherza. Istnieją czynniki ryzyka raka pęcherza, na które nie ma wpływu. Są to czynniki ryzyka niemodyfikowalne. Należą do nich: wiek, płeć, wady układu moczowego, rak pęcherza moczowego u najbliższych krewnych, przewlekłe stany zapalne układu moczowego, przebyta chemio- i radioterapia na obszar miednicy.

Istnieją jednak czynniki ryzyka modyfikowalne, na które mamy wpływ. Możemy zatem zmniejszać ryzyko raka pęcherza poprzez:

  • rzucenie palenia – jest to najważniejszy modyfikowalny czynnik ryzyka raka pęcherza. Palenie znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na ten nowotwór;
  • ograniczenie ekspozycji na szkodliwe substancje chemiczne w miejscu pracy – na ten typ nowotworu bardziej narażeni są pracownicy zakładów tekstylnych, farbiarze, pracownicy przemysłu gumowego, garbarze, malarze, pracownicy rafinerii oraz osoby zatrudnione w przemyśle lakierniczym, drukarskim, w odlewniach żelaza i aluminium. Dla osób narażonych zawodowo bardzo ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • ograniczenie spożywania alkoholu;
  • zdrowa dieta.

Sfinansowane z budżetu Miasta Poznania