Po leczeniu

Po leczeniu pacjenci poddawani są obserwacji. Zwykle wizyty kontrolne odbywają się co 6 miesięcy. Mają one na celu wykrywanie powikłań po leczeniu, ocenę funkcji nerek, wczesne wykrycie ewentualnego nawrotu lub przerzutów.


Rokowania

Onkolodzy prognozując na temat przeżywalności pacjentów używają określenia 5-letnie przeżycia. W odniesieniu do raka nerki wskaźnik ten określa, ile procent pacjentów przeżyje 5 lat od diagnozy. Na przykład, jeśli 5-letnie przeżycie wynosi 90%, oznacza to, że statystycznie 90 osób na 100 ze zdiagnozowanym nowotworem przeżyje okres 5-ciu lat od chwili postawienia diagnozy. Oczywiście, pacjenci mogą przeżyć dłużej niż 5 lat. Wskaźnik ten odnosi się tylko do 5-letniego okresu obserwacji, w którym ryzyko nawrotu choroby i śmierci jest największe.

Rokowanie jest zależne od stopnia zaawansowania choroby w momencie diagnozy:

  • W przypadku nowotworów w najniższym – I stadium, 5-letnie przeżycie wynosi 80-90%;
  • Dla raka w II stopniu zaawansowania 5-letnie przeżycie wynosi 50-70%;
  • Dla raka w III stopniu – 20-30%;
  • Dla raka w IV stopniu – około 5%.

Należy jednak pamiętać, że są to tylko i wyłącznie dane szacunkowe! Opierają się one na ocenie dużych grup pacjentów. Sytuacja każdego pacjenta jest indywidualna, dlatego nie można oceniać szans na przeżycie w oparciu o powyższe statystyki.  


Sfinansowane z budżetu Miasta Poznania