Nawrót najczęściej objawia się pojawieniem się przerzutów do płuc, rzadziej w kościach, mózgu, wątrobie czy nadnerczach. Bardzo rzadko dochodzi do wznowy miejscowej (w nerce, z której wcześniej usunięto guz). Zwykle do nawrotu dochodzi w ciągu 1-2 lat po pierwotnym zabiegu.

Pacjenci, u których doszło do wznowy miejscowej, poddawani są leczeniu operacyjnemu. Jeśli zabieg chirurgiczny jest przeciwwskazany, stosuje się leczenie systemowe.

W przypadku pacjentów, którzy leczeni byli wcześniej immunoterapią, w leczeniu nawrotu stosuje się leczenie biologiczne. W przypadku chorych, którzy otrzymywali leczenie biologiczne, wznowę leczy się głównie z zastosowaniem ewerolimusu lub aksytynibu.

Sfinansowane z budżetu Miasta Poznania