Badania przesiewowe to takie, które przeprowadza się u osób nieposiadających objawów choroby w celu jej jak najwcześniejszego wykrycia i wyleczenia. Badania przeprowadza się w całej populacji lub w grupach zwiększonego ryzyka (np. u w określonej grupie wiekowej). Celem jest wykrycie choroby we wczesnej fazie. Przesiewowe badania służą zmniejszeniu śmiertelności wywołanej daną chorobą.

W przypadku raka nerki nie ma badań przesiewowych.

Nie ma także pewnego sposobu profilaktyki raka nerki. Istnieją czynniki ryzyka, na które nie ma wpływu. Są to czynniki ryzyka niemodyfikowalne. Należą do nich: płeć, choroby nerek, rak nerki u najbliższych krewnych, dziedziczne czynniki ryzyka.

Istnieją jednak czynniki ryzyka modyfikowalne, na które mamy wpływ. Możemy zatem zmniejszać ryzyko raka nerki poprzez:

  • rzucenie palenia,
  • redukcję masy ciała,
  • zdrowy tryb życia – regularne ćwiczenia fizyczne, zdrowa dieta,
  • utrzymywanie prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego – udowodniono, że ryzyko raka nerki jest wyższe u osób, które mają nadciśnienie tętnicze.

Sfinansowane z budżetu Miasta Poznania