Na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) składa się mózgowie i rdzeń kręgowy. Nowotwory to masy nieprawidłowych komórek, które rozrastają się poza kontrolą systemów naprawczych komórek. Tak jak w innych lokalizacjach ważne jest, aby określić, czy guz jest łagodny czy złośliwy. Niestety w mózgu wiele nowotworów nazywane jest złośliwymi miejscowo, a oznacza to, iż guz pod względem histopatologicznym jest łagodny i nie daje przerzutów, natomiast ze względu na umiejscowienie i naciekanie ważnych obszarów mózgu jest złośliwy. Nowotwory mózgu stanowią 2% zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce, stanowią 3% zgonów nowotworowych u obu płci.

Mózg to „centrala” naszego organizmu odpowiadająca za myślenie, odczuwanie, mowę, wzrok, słuch, poruszanie się i wiele innych funkcji. Rdzeń kręgowy i nerwy czaszkowe pośredniczą w przekazywaniu wiadomości między mózgiem a resztą ciała. Wiadomości te mówią naszym mięśniom, jak się poruszać, przekazują informacje przez nasze zmysły, oraz kontrolują funkcje narządów wewnętrznych. Mózg ochraniany jest przez kostną puszkę – czaszkę. Rdzeń kręgowy natomiast ochrania kręgosłup. Mózg i rdzeń kręgowy otoczone są przez specjalny płyn nazywany płynem rdzeniowo-kręgowym. Produkowany jest przez splot pajęczynówkowy, który znajduje się w przestrzeniach w mózgu nazywanych komorami. 

Najliczniejszą grupę nowotworów ośrodkowego układu nerwowego stanowią nowotwory wtórne, inaczej przerzutowe, tzn. że ich pierwotna lokalizacja znajduję się poza OUN. U dorosłych głównym źródłem są: nowotwory płuc, piersi, jelita grubego, układu moczowego i czerniak (nowotwór skóry).

Glejaki (gliomata) to guzy miąższu mózgu i klasyfikowane są na podstawie ich podobieństwa do różnych typów komórek glejowych, tworzących ośrodkowy układ nerwowy. Główne typy nowotworów glejowych to gwiaździak (astrocytoma), skąpodrzewiak (oligodendroglioma) i wyściółczak (ependymoma). Najczęstszymi rodzajami są zmiany rozlegle naciekające sąsiednie struktury, pochodzenia astrocytarnego i oligodendrocytarnego. Wyściółczaki natomiast mają tendencję do tworzenia litych mas.

Niejednorodna grupa nowotworów gleju gwiaździstego, skąpowypustkowego lub wyściółkowego obejmuje ściśle zdefiniowane jednostki charakteryzujące się odmiennym obrazem klinicznym, rokowaniem i stopniem złośliwości histologicznej.

Sfinansowane z budżetu Miasta Poznania