Prognozując na temat przeżywalności, onkolodzy używają terminu pięcioletnie przeżycia. Wskaźnik ten określa ile procent pacjentów przeżyje 5 lat od postawienia diagnozy. Na przykład, jeśli pięcioletnie przeżycie wynosi 90%, oznacza to, że statystycznie 90 osób na 100 ze zdiagnozowanym nowotworem przeżyje okres pięciu lat od chwili rozpoznania choroby. Oczywiście, pacjenci mogą przeżyć dłużej niż 5 lat. Wskaźnik ten odnosi się jedynie do pięcioletniego okresu obserwacji, w którym ryzyko nawrotu i śmierci jest największe.

Rokowanie w raku krtani zależy od zaawansowania choroby w momencie rozpoznania oraz od lokalizacji nowotworu.

Szacuje się, że pięcioletnia przeżywalność w najniższych stadiach zaawansowania wynosi około 60% (rak nadgłośni), 61% (rak podgłośni) oraz 83% (rak głośni). W wyższych stadiach zaawansowania choroby wyniki leczenia są gorsze. Jeśli nowotwór nacieka okoliczne struktury lub tworzy przerzuty w węzłach chłonnych, pięcioletnie przeżycie spada do 47% i 50% dla raka nadgłośni i raka głośni odpowiednio. W przypadku występowania odległych przerzutów przeżywalność jest jeszcze niższa i wynosi około 30%, 42% i 47% dla raka nadgłośni, głośni i podgłośni odpowiednio.

Należy pamiętać, że są to jedynie dane szacunkowe. W ostatnich latach metody leczenia raka krtani poprawiają się, podczas gdy powyższe liczby oszacowane zostały na przestrzeni kilku lat wstecz.

Sfinansowane z budżetu Miasta Poznania