W przypadku nawrotu po początkowej radioterapii w leczeniu stosuje się metody chirurgiczne. Jeśli natomiast wznowa jest rozległa, nie kwalifikująca się do leczenia chirurgicznego, bądź jeżeli występują odległe przerzuty, wówczas stosuje się paliatywną chemioterapię (pod warunkiem, że pozwala na to stan ogólny pacjenta) oraz leczenie objawowe, mające na celu spowolnienie postępu choroby oraz łagodzenie objawów.

Sfinansowane z budżetu Miasta Poznania