Bardzo istotne jest, aby po zakończonym leczeniu prowadzić dalszą obserwacje przebiegu remisji choroby. Lekarz prowadzący zaleca badania kontrolne mające na celu potwierdzenie braku choroby lub stwierdzenie wznowy choroby na wczesnym etapie. Pozwala to na zoptymalizowanie zaleceń co do stylu życia, diety oraz ewentualnego dalszego leczenia. Badania kontrolne wykonywane są w odstępach czasu wyznaczonych przez lekarza prowadzącego, wykonuje się pomiary markerów nowotworowych oraz powtarzanie badań obrazowych.

Sfinansowane z budżetu Miasta Poznania