Jądro to parzysty narząd męski. W warunkach prawidłowych jądra znajdują się w mosznie – czyli w skórnym worku znajdującym się w kroczu. W okresie płodowym jądra powstają w jamie brzusznej, po czym zstępują do moszny. Zaburzenie tego procesu powoduje, iż jądra pozostają w nieprawidłowym miejscu (jama brzuszna, kanał pachwinowy). Sytuację taka nazywamy wnętrostwem. Wnętrostwo według najnowszych zaleceń powinno zostać sprowadzone operacyjnie do moszny między 6 a 8 miesiącem życia. Wykonanie chirurgiczej korekty niezstąpionego jądra – orchidopeksja, przed okresem dojrzewania zmniejsza ryzyko nowotworu jądra znajdującego się w nieprawidłowym położeniu.

Nowotwór jądra powstaje poprzez zaburzenia podziałów komórek tworzących ten narząd. Niekontrolowane podziały komórek prowadzą do powstania guza. Guzy jądra mogą być niezłośliwe i złośliwe, co oznacza, iż mogą powodować przerzuty odległe. Najczęstszy nowotwór jądra to nowotwór zarodkowy jądra. Wywodzi się on z komórek germinalnych, są to komórki, które prawidłowo produkują plemniki. Plemniki są niezbędne do procesu rozmnażania płciowego.

Rak jądra występuje rzadko i stanowi około 1% wszystkich nowotworów złośliwych u mężczyzn. Nowotwór ten rozpoznaje się zwykle pomiędzy 25. a 40. rokiem życia. Ze względu na postępowanie terapeutyczne, różnice  w terapii nowotwory te zostały podzielone na seminoma ( nasieniak, najczęstszy gerrminalny nowotwór złośliwy jądra) i nie-seminoma (nie-nasieniaki, nowotwory nie wywodzące się z komórek germinalnych). U 2–4% chorych nowotwór występuje obustronnie, tzn. oba jądra są zajęte przez zmianę złośliwą.

Czynniki ryzyka nowowtworu jąder:

- niezstąpione jądro - wnętrostwo (10-40-krotnie większe ryzyko);

- dodatni wywiad rodzinny nowotworów jąder u mężczyzn ( ojciec, bracia w szczególności);

- rak jądra w przeszłości;

- zespół Klinefeltera Uraz jądra oraz przebyte wirusowe zapalenie jądra nie zwiększają  ryzyka zachorowania na raka jądra.

Sfinansowane z budżetu Miasta Poznania