Skuteczną metodą zapobiegania występowania czerniaka jest zachowywanie zasad bezpiecznego opalania. Należy stosować produkty z ochroną SPF oraz zaleca się nie korzystanie z solarium. Samokontrola znamion jest również istotnym czynnikiem w prewencji zmian złośliwych skóry. Zwiększenie świadomości na temat czerniaka i popularyzacja samobadania skóry może pomóc zredukować śmiertelność z jego powodu. Objawy alarmujące to zmiana kształtu, zabarwienia i wielkości znamienia oraz pojawienie się owrzodzeń oraz krwawienia w okolicy znamienia. W przypadku zaobserwowania niepokojącego objawu należy pilnie skonsultować się z lekarzem.

Sfinansowane z budżetu Miasta Poznania