Wczesne wykrycie czerniaka jest bardzo istotne w kontekście doboru leczenie i dobrego rokowania. Czerniak może powstać w obrębie istniejącego już znamienia, jak również w niezmienionej skórze. Nowo powstające znamiona lub te, które szybko rosną stanowią podstawę do ich obserwacji przez lekarza. Podczas wizyty lekarskiej istotne jest zbadanie całej skóry- także stóp i narządów płciowych., obejrzenie zmian „podejrzanych”, również  pod dermatoskopem. Dermatoskop to podświetlana lupa, która powiększa obraz 10- lub 12-krotnie i uwydatnia strukturę znamienia. Kryteria ABCDE jest to akronim angielskich nazw cech znamion barwnikowych, na które należy zwrócić uwagę przy badaniu i obserwacji znamion:

● asymetria (Assymetry):  czerniak jest asymetryczny w każdej osi w przeciwieństwie do zmian łagodnych, które są zwykle owalne lub okrągłe,

● granice (Border): brzegi poszarpane, nierównomierne, posiadające zgrubienia,

● kolor (Color): niepokojącym znakiem może być nierównomierna barwa zmiany. Zmiana złośliwa może przybierać barwę czerwoną, niebieską lub inną,

● średnica (Diameter): Czerniaki zwykle są duże, przekraczają 6 mm,

● ewolucja zmian skórnych (Evolving): obserwacja zmiany jest jednym z ważniejszych kryteriów diagnostycznych, transformacja zachodząca w znamieniu barwnikowym, taka jak zmieniający się rozmiar, kolor, uwypuklenie dotychczas płaskiej zmiany, a także nowe objawy, takie jak krwawienie, swędzenie, zaczerwienienie czy powstawanie strupów.


Sfinansowane z budżetu Miasta Poznania