Wyniki badania przeprowadzonego przez naukowców z Międzynarodowej Organizacji do Badań nad Rakiem (IARC) w populacji EPIC (Prospective Investigation into Cancer and Nutrition cohort) wykazały, że zdrowe nawyki w zakresie stylu życia w istotny sposób wpływają na redukcję ryzyka zachorowania na nowotwory trzustki. Analizowano wpływ palenia papierosów, spożycia alkoholu, diety, masy ciała oraz aktywności fizycznej na występowanie nowotworów złośliwych trzustki.  Oszacowano, że 14% przypadków nowotworów tego narządu można by uniknąć poprzez utrzymanie odpowiedniej masy ciała, ograniczenie spożycia alkoholu, zdrową dietę oraz zwiększenie aktywności fizycznej. Jeżeli do powyższych elementów dodać rzucenie palenia papierosów, odsetek nowotworów trzustki których można by uniknąć rośnie do 19%. 

Nowotwory złośliwe trzustki diagnozowane są najczęściej w późnym stadium zaawansowania, co wiąże się z niską 5-letnią przeżywalnością po diagnozie i wysoką śmiertelnością. Ograniczone są także metody wczesnego ich wykrywania oraz efektywnej terapii. Zidentyfikowanie modyfikowalnych czynników ryzyka byłoby istotnym krokiem w kierunku wsparcia zaleceń odnośnie zdrowego stylu życia w ramach profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych trzustki.

[artykuł przygotował Piotr Wojtyś: https://www.iarc.fr/news-events/healthy-lifestyle-and-the-risk-of-pancreatic-cancer-in-the-epic-study/]