Wyniki nowego międzynarodowego badania prospektywnego, przeprowadzonego przez Uniwersytet w Teheranie (Iran) przy współpracy z Międzynarodową Organizacją do Badań nad Rakiem (IARC), wskazują, ze regularne zażywanie opium zwiększa ryzyko zachorowania na szereg nowotworów przewodu oddechowego, pokarmowego, moczowego oraz centralnego układu nerwowego. Badanie przeprowadzono w populacji ponad 50 tys. osób.

Opium jest silnie uzależniającym narkotykiem otrzymywanym przez wysuszenie soku mlecznego z niedojrzałych makówek maku lekarskiego (Papaver somniferum). Alkaloidy zawarte w tej substancji, między innymi morfinę, kodeinę, narkotynę, papawerynę, wykorzystuje się w lecznictwie. W niektórych populacjach, szczególnie w Azji i Północnej Afryce, opium jest powszechnie stosowane jako używka i środek przeciwbólowy.

W przeprowadzonym badaniu wykazano, że wraz ze wzrostem dawki przyjmowanego opium rośnie ryzyko zachorowania na różne typy nowotworów, w tym nowotwory przełyku, żołądka, krtani, płuca, trzustki, wątroby, pęcherza moczowego oraz nowotwory mózgu. Ryzyko zachorowania rośnie dla każdej formy przyjmowanego opium i jego pochodnych.  Rocznie na świecie ponad 29 mln osób stosuje opiaty (substancje psychoaktywne pochodzące z opium), najczęściej w postaci narkotyków, co powoduje śmierć tysięcy ludzi oraz straty w ekonomii sięgające miliardów dolarów. 

Biorąc pod uwagę zwiększającą się w ostatnich latach powszechność stosowania opium, potrzebne są światowe działania zmierzające do zredukowania ilości przyjmowanych narkotyków oraz wprowadzenie mechanizmów prewencyjnych zapobiegających negatywnym skutkom stosowania opium.  We wrześniu 2020 roku w ramach IARC Monographs programme przeprowadzona zostanie ocena stopnia kancerogenności opium dla ludzi.