Zażywanie dziennie niskich dawek aspiryny (75 – 300 mg) redukuje ryzyko zachorowania i zgonu z powodu nowotworów złośliwych jelita grubego. Ryzyko zachorowania obniża się o 24%, natomiast ryzyko zgonu o 35%. Stosowanie aspiryny przez okres 5 lat i dłużej powoduje większą redukcję ryzyka niż zażywanie krótsze. Wyższe dawki aspiryny powodują podobną redukcję ryzyka co dawki niskie.