Według najnowszych badań analizujących dane ze 185 krajów, zanieczyszczenie powietrza skraca  ludzkie życie o ponad 1 rok. Autorzy badania analizowali globalne zanieczyszczenie pyłem PM2.5 (pył zawieszony o średnicy nie większej niż 2,5 μm, który według WHO jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka). Tego rodzaju pyły wnikają głęboko do płuc, a ich wdychanie wiąże się ze wzrostem ryzyka chorób serca, zawału, chorób układu oddechowego oraz nowotworów złośliwych. Zanieczyszczenie pyłem PM2.5 w istotny sposób wpływa na długość naszego życia. Zmiana oczekiwanej długości życia w sytuacji, kiedy wszystkie kraje na świecie spełniłby wymogi WHO odnośnie emisji pyłów PM2.5 (10 μg m–3), wyniosłaby plus 0,6 roku. Dla porównania, ten zysk zdrowotny w postaci uratowanych lat życia, byłby większy od pozytywnego efektu wynalezienia skutecznych terapii przeciw nowotworom złośliwym piersi i płuca.  Działania zmierzające do poprawy jakości wdychanego powietrza mają bardzo duży potencjał odnośnie korzyści zdrowotnych w skali świata.   

[przygotował Piotr Wojtyś w oparciu o źródło: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.8b00360#]