Wśród 10 zagrożeń dla zdrowia populacji, WHO wymienia zanieczyszczenie powietrza i zmianę klimatu oraz choroby niezakaźne.

Zanieczyszczenie powietrza i zmiana klimatu

Dziewięć na dziesięć osób oddycha codziennie zanieczyszczonym powietrzem. W 2019 roku zanieczyszczenie powierza będzie, według WHO, największym środowiskowym czynnikiem ryzyka dla zdrowia. Przyczynia się ono do chorób serca, płuc i mózgu, zabijając przedwcześnie 7 mln osób z powodu nowotworów złośliwych, zawału, chorób serca oraz płuc. Około 90% tych zgonów wystąpi w krajach o niskich i średnich dochodach.

Zanieczyszczenie powietrza przyczynia się w dużym stopniu do zmian klimatu, które mają również negatywny wpływ na ludzkie zdrowie. Szacuje się, że pomiędzy rokiem 2030 a 2050, zmiany klimatu przyczynią się do dodatkowych 250 tys. zgonów każdego roku w związku z niedożywieniem, malarią, biegunką oraz stresem termicznym.   

Choroby niekomunikacyjne

Choroby niekomunikacyjne takie jak: cukrzyca, nowotwory złośliwe, choroby serca, odpowiadają łącznie za ponad 70% zgonów w skali świata, co oznacza 41 mln zgonów rocznie. W tym 15 mln zgonów osób w wieku 30-69 lat, które umierają przedwcześnie. Wzrost umieralności z powodu tych chorób związany jest z wpływem pięciu czynników ryzyka, którymi są: palenie papierosów, niska aktywność fizyczna, nadmierne spożycie alkoholu, niezdrowa dieta oraz zanieczyszczenie powietrza. 

[ artykuł przygotował Piotr Wojtyś w oparciu o:https://www.who.int/emergencie...]