Celem meta-analizy badań kohortowych, której wyniki opublikowano na łamach Menopause było oszacowanie wpływu poziomu wykształcenia na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe piersi. Do analizy włączono 18 badań epidemiologicznych z populacją obejmującą ponad 10 mln kobiet. W porównaniu z kobietami charakteryzującymi się najniższym wykształceniem, wysoki poziom wykształcenia wiąże się z ponad 20% wzrostem ryzyka zachorowania na nowotwór piersi (RR=1.22, 95%CI=1.14-1.30). Wyższe wykształcenie może wiązać się ze wzrostem ryzyka zachorowania częściowo poprzez mediacyjny wpływ wyższego spożycia alkoholu u kobiet lepiej wyedukowanych, późniejszym wiekiem menopauzy oraz częstszym stosowaniem hormonalnej terapii zastępczej.

[artykuł przygotował Piotr Wojtyś w korzystając ze źródła: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31479033]