Odpowiedni styl życia wiąże się z redukcją ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe piersi również u kobiet obciążonych dziedzicznie tymi nowotworami. Wyniki badania przeprowadzonego w populacji ponad 90 tys. kobiet wskazują, że odpowiedni poziom aktywności fizycznej, utrzymywanie zdrowej masy ciała, ograniczenie spożycia alkoholu oraz stosowania hormonalnej terapii zastępczej redukują ryzyko rozwoju nowotworów piersi niezależnie od predyspozycji genetycznych.  W badanej populacji zaobserwowano wzrost ryzyka zachorowania na nowotwór piersi u kobiet z BMI o wartości 25 lub wyższej (wzrost o 14%, RR=1.14), u kobiet nieaktywnych fizycznie (wzrost o 12%, RR=1.12), spożywających alkohol co najmniej 3 razy w tygodniu (wzrost o 11%, RR=1.11) oraz stosujących hormonalną terapię zastępczą przez 5 lat lub dłużej (wzrost o 23%, RR=1.23). Stosowanie doustnej antykoncepcji nie wiązało się ze wzrostem ryzyka zachorowania. Autorzy badania podkreślają, że zdrowszy styl życia wiąże się z redukcją ryzyka zachorowania na nowotwór piersi niezależnie od predyspozycji genetycznych (ochronny wpływ wykazano w grupach kobiet charakteryzujących się  niskim, średnim i wysokim ryzykiem genetycznym). Wpływa on także na obniżenie ryzyka zachorowania na choroby serca i układu krążenia, które są pierwszą przyczyną umieralności u kobiet.