Bliskie otoczenie chorego, podobnie jak on, przeżywa liczne dylematy i boryka się z niewiedzą i brakiem doświadczenia w pozostawaniu w bliskiej relacji z chorym, który jest świadomy swojego stanu. Dla chorego przebywanie wśród wrażliwych na jego sytuację osób z otoczenia jest wielkim wsparciem, nawet gdy nie w pełni zaspokaja jego potrzeby i posiada różne ograniczenia.

Siła wsparcia społecznego opiera się na czterech głównych zasobach:

- obecności

- słuchaniu

- mówieniu/rozmawianiu

- trosce o stan emocjonalny.

Obecność przy chorym wyraża się w towarzyszeniu w codzienności chorowania i zdrowienia. Sprowadza się do kilku zasad:

 1. Bądź. Nie musisz nic robić.
 2. Gdy nie masz nic do powiedzenia – bądź.
 3. Kiedy poczujesz bezradność – nie uciekaj.
 4. Nie wymądrzaj się. Zostań. Trwaj.

Słuchanie (aktywne słuchanie) jest potwierdzeniem, że słowa chorego są ważne, że mają znaczenie, że on jest ważny, zatem:

 1. Pozwól mówić i ułatwiaj to.
 2. Nie przerywaj.
 3. Utrzymuj kontakt wzrokowy i stosuj krótkie potwierdzenia, że słuchasz.
 4. Pozostawiaj chwile ciszy – może chce zebrać myśli, znaleźć odpowiednie słowa.
 5. Upewniaj się czy dobrze zrozumiałeś.

Mówienie pozwala na przekształcenie słuchania w dialog, formę satysfakcjonującą dla rozmówcy przy zachowaniu pewnych zasad:

 1. Nie mów więcej niż to potrzebne (potrafisz słuchać).
 2. Formułuj myśli jasno i komunikatywnie.
 3. Kieruj swoje słowa wprost do rozmówcy.
 4. Utrzymuj kontakt wzrokowy(wzmacnia słowa).
 5. Nie pouczaj, nie moralizuj, nie udzielaj rad, nie mów – ja na twoim miejscu…
 6. Nie dominuj nad rozmówcą.
 7. Nie okazuj rozczarowania, gdy chory nie będzie chciał mówić.

Pozostań dla niej/dla niego najlepszą wersją siebie. To wystarczy.

Zainteresował artykuł? 

Z zakresu wsparcia psychologicznego w chorobie nowotworowej, więcej podobnych artykułów znajdziesz na stronie OPEN Poznań  ➡️ https://rehabilitacja-open.pl/...