Wiadomo już, że regularne zażywanie aspiryny obniża ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy, jednak niewiele było informacji na temat wpływu stosowania aspiryny na ryzyko zgonu z powodu tych nowotworów.

Wyniki nowego badania wskazują, ze długotrwałe zażywanie aspiryny przed diagnozą nowotworów złośliwych jelita grubego i odbytnicy może wiązać się z obniżeniem ryzyka zgonu z powodu tych nowotworów. Wyniki raportu opublikowanego na łamach The Journal of the National Cancer Institute sugerują, że regularne stosowanie aspiryny może obniżać ryzyko zgonu z  powodu nowotworów jelita grubego i odbytnicy poprzez zapobieganie rozwojowi odległych przerzutów nowotworowych.

Badanie przeprowadzono w populacji American Cancer Society’s Cancer Prevention Study-II (CPS-II) Nutriton Cohort. Wykazano w nim, że długotrwałe, regularne (15 razy w ciągu miesiąca lub częściej) zażywanie aspiryny wiąże się z ponad 30% obniżeniem ryzyka zgonu z powodu nowotworów jelita grubego i odbytnicy. Dodatkowo regularne stosowanie aspiryny przed diagnozą wiązało się z prawie 30% redukcją ryzyka wystąpienia odległych przerzutów po diagnozie nowotworu. Rozpoczęcie stosowania aspiryny po diagnozie nowotworu w niewielkim stopniu wpływało na ryzyko zgonu z nim związane.