W 2011 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zainicjowała program 25*25, którego celem jest ograniczenie umieralności z powodu chorób niezakaźnych o 25% do roku 2025. W badaniu, którego wyniki opublikowane zostały na łamach Lancet, analizowano wpływ statusu socjo-ekonomicznego oraz czynników ryzyka uwzględnionych w projekcie 25*25 na umieralność oraz utracone lata życia. Do analizy włączono 48 badań kohortowych z informacjami na temat statusu ekonomicznego (określonego poprzez status zatrudnienia), czynników ryzyka uwzględnionych w projekcie 25*25 (wysokie spożycie alkoholu, niska aktywność fizyczna, palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość) oraz umieralności, obejmujących łącznie populację 1 751 479 osób z siedmiu wysokorozwiniętych krajów (Wielka Brytania, Francja, Szwajcaria, Portugalia, Włochy, USA, Australia). Oszacowano wpływ badanych czynników na ogólną umieralność oraz umieralność z powodu określonych chorób. Obliczono frakcję nowotworów złośliwych, za którą odpowiadają  poszczególne czynniki ryzyka  (Population-attributable fraction, PAFs) oraz liczbę lat utraconych z powodu przedwczesnej śmierci z nimi związanej (Years of life lost YLL).     

W obserwowanej populacji, wzrost ryzyka zgonu w związku z czynnikami ryzyka 25*25 zamyka się w przedziale od 4% w związku z otyłością u mężczyzn (HR=1.04, 95%CI=0.98-1.11) do ponad dwukrotnego wzrostu ryzyka w związku z paleniem papierosów przez mężczyzn (HR=2.17, 95%CI=2.06-2.29). Wyższe ryzyko zgonu obserwuje się u osób z niższym statusem socjo-ekonomicznym, wzrost ryzyka o około 40% u mężczyzn (HR=1.42, 95%CI=1.38-1.45) oraz o ponad 30% u kobiet (HR=1.34, 95%CI=1.28-1.39).  Za najwyższą wartość PAF w badanej populacji odpowiada palenie papierosów a następnie niska aktywność fizyczna oraz niski status socjo-ekonomiczny, który wiąże się również z liczbą 2.1 utraconych oczekiwanych lat życia pomiędzy 40 i 85 rokiem życia. Dla pozostałych czynników ryzyka, utrata oczekiwanych lat życia wyniosła odpowiednio: 0.5 dla wysokiego spożycia alkoholu, 0.7 dla otyłości, 3.9 dla cukrzycy, 1.6 dla nadciśnienia tętniczego, 2.4 dla niskiej aktywności fizycznej, 4.8 dla palenia papierosów.      

Wpływ na status socjo-ekonomiczny w połączeniu z projektem 25*25 powinien być celem działań w ramach regionalnych oraz krajowych programów zdrowotnych zmierzających do redukcji umieralności z powodu chorób niezakaźnych.